To first page To previous page To next page To last page
Noctuoidea of Canada

J. T. Troubridge & J. D. Lafontaine

Subfamily Plusiinae

Tribe Abrostolini


Abrostola ovalis

Abrostola urentis

Tribe Argyrogrammatini


Argyrogramma verruca

Ctenoplusia oxygramma

Pseudoplusia includens

Trichoplusia ni

Tribe Plusiini


Allagrapha aerea

Anagrapha falcifera

Autographa ampla

Autographa bimaculata

Autographa buraetica

Autographa californica

Autographa corusca

Autographa flagellum

Autographa mappa

Autographa metallica

Autographa precationis

Autographa pseudogamma

Autographa rubidus

Autographa sansoni

Autographa speciosa

Autographa v-alba

Chrysanympha formosa

Diachrysia aereoides

Diachrysia balluca

Eosphoropteryx thyatyroides

Euchalcia borealis

Exyra fax

Megalographa biloba

Plusia contexta

Plusia nichollae

Plusia putnami

Plusia venusta

Polychrysia esmeralda

Pseudeva palligera

Pseudeva purpurigera

Rachiplusia ou

Syngrapha abstrusa

Syngrapha alias

Syngrapha altera

Syngrapha alticola

Syngrapha angulidens

Syngrapha borea

Syngrapha celsa

Syngrapha cryptica

Syngrapha diasema

Syngrapha epigaea

Syngrapha ignea

Syngrapha interrogationis

Syngrapha microgamma

Syngrapha montana

Syngrapha octoscripta

Syngrapha orophila

Syngrapha parilis

Syngrapha rectangula

Syngrapha selecta

Syngrapha surena

Syngrapha u-aureum

Syngrapha viridisigma

To top of page To first page To previous page To next page To last page