To next page To last page
Noctuoidea of Canada

J. T. Troubridge & J. D. Lafontaine

Family Arctiidae

Subfamily Arctiinae

Tribe Arctiini


Acerbia alpina

Apantesis nais

Apantesis phalerata

Arctia brachyptera

Arctia caja

Arctia opulenta

Estigmene acrea

Grammia anna

Grammia arge

Grammia blakei

Grammia celia

Grammia complicata

Grammia complicata

Grammia doris

Grammia elongata

Grammia figurata

Grammia gibsoni

Grammia nevadensis

Grammia obliterata

Grammia ornata

Grammia parthenice

Grammia philipiana

Grammia phyllira

Grammia phyllira

Grammia quenseli

Grammia superba

Grammia virgo

Grammia virguncula

Grammia williamsii

Holoarctia sordida

Holomelina aurantiaca

Holomelina ferruginosa

Holomelina fragilis

Holomelina immaculata

Holomelina laeta

Holomelina lamae

Holomelina opella

Hypercompe permaculata

Hypercompe scribonia

Hyphantria cunea

Leptarctia californiae

Leptarctia californiae

Leptarctia californiae

Neoarctia beanii

Neoarctia brucei

Neoarctia lafontainei

Pararctia lapponica

Pararctia subnebulosa

Pararctia subnebulosa

Pararctia yarrowii

Parasemia plantaginis

Phragmatobia assimilans

Phragmatobia fuliginosa

Phragmatobia lineata

Platarctia parthenos

Platyprepia virginalis

Pyrrharctia isabella

Spilosoma congrua

Spilosoma danbyi

Spilosoma dubia

Spilosoma latipennis

Spilosoma pteridis

Spilosoma vagans

Spilosoma virginica

Tribe Callimorphini


Dodia albertae

Dodia kononenkoi

Dodia verticalis

Haploa clymene

Haploa confusa

Haploa contigua

Haploa lecontei

Haploa reversa

Tyria jacobaeae

Utetheisa bella

Tribe Ctenuchini


Cisseps fulvicollis

Ctenucha virginica

Tribe Percopini


Gnophaela vermiculata

Tribe Phaegopterini


Cycnia oregonensis

Cycnia tenera

Euchaetes egle

Halysidota harrisii

Halysidota tessellaris

Lophocampa argentata

Lophocampa caryae

Lophocampa maculata

Lophocampa roseata

Pygarctia spraguei

To top of page To next page To last page